Tymczasowa strona

Serwer jest w trakcie rekonfiguracji. Stare zasoby będą się stopniowo pojawiać

Moodle (nowy)

Nowa wersja serwisu Moodle jeszcze nie jest skonfigurowana. https://zts.ita.pwr.wroc.pl/moodle

Moodle (stary)

Stara wersja serwisu Moodle jeszcze chwilowo dostępna pod adresem: https://zts.ita.pwr.wroc.pl/moodle25